Selecteer een pagina

Informatie

Herroepingsrecht

 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle producten die via de website bij De Kromhoekster Kip worden besteld. Het betreft producten die binnen de wettelijke termijn voor herroeping/ontbinding kunnen bederven, waardoor alle producten vallen onder de wettelijke uitzondering van het herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst bent, dan wel wordt u hierover geïnformeerd. De verkoop is na betaling, dan wel na bevestiging door De Kromhoekster Kip, indien dit op een eerder moment is, definitief. 

 

Levertijd

Wanneer u een bestelling plaatst via onze website ontvangen wij een mail met uw bestelling. Vervolgens zullen wij controleren of de door u bestelde producten allemaal op voorraad zijn. U krijgt van ons een persoonlijke mail waarin uw bestelling wordt bevestigd en waarin wordt aangegeven wanneer de bestelling voor u klaar staat, dan wel wanneer de bestelling zal worden verzonden. Indien er producten niet op voorraad zijn die u besteld heeft, laten wij u weten wanneer wij verwachten dit product wel weer op voorraad te hebben.

Per ongeluk een verkeerd mailadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met

ons op.

 

Garantie en klachten

Indien u als klant niet handelt in uitoefening van beroep op bedrijf verleent De Kromhoekster Kip garantie(s) voor de deugdelijkheid van haar producten. Deze garanties staan beschreven in onze algemene voorwaarden. Met bedrijven worden andere specifieke afspraken gemaakt over garanties. Een geslaagd beroep op die garantie(s) door een consument houdt uitsluitend in dat De Kromhoekster Kip naar haar keuze de betreffende producten zal herstellen, herleveren, vervangen, opnieuw uitvoeren, dan wel de door de klant betaalde prijs (deels) restitueert. 

 

Ten aanzien van door De Kromhoekster Kip van derden betrokken producten is De Kromhoekster Kip slechts aan een eventueel overeengekomen garantie gebonden, indien en voorzover zij op haar beurt van de betreffende derde terzake garantie(s) heeft verkregen. 

 

Klachten?

Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst of een product dienen binnen 24 uur nadat het gebrek is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij De Kromhoekster Kip door een mail te sturen naar: mail@dekromhoeksterkip.com of te bellen naar: +31 6 15 62 92 12. Bij gebreke van een tijdige klacht wordt de klant geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. 

 

Betaalmethodes

U kunt een bestelling op verschillende manieren betalen. Momenteel biedt De Kromhoekster Kip de volgende betaalmethodes aan:

 

– iDEAL;

– overboeking;

 

Contact

Wij doen onze uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u voor vragen en/of opmerkingen contact met ons kunt opnemen. Alle vragen kunnen via het contactformulier op de website of via de mail (mail@dekromhoeksterkip.com) worden gesteld.

 

“De Kromhoekster kip is bewust beter”